Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dariusz Walczak - Dyrektor Szkoły fizyka, technika
Marta Drobnik  - wychowawca grupy młodszej
edukacja przedszkolna - grupa młodsza
Agnieszka Szymaniak  - wychowawca grupy starszej
edukacja przedszkolna - grupa starsza
Elżbieta Przewoźna - wychowawca kl. I
edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Magdalena Schmidt - wychowawca kl. II
edukacja wczesnoszkolna, język angielski, zaj.rewalidacyjne, świetlica
Małgorzata Samol - wychowawca kl. III
edukacja wczesnoszkolna, ed. informatyczna, zaj.rewalidacyjne
Magdalena Krakowiak - wychowawca kl. IV
język angielski, zaj.korekcyjno-kompensacyjne
Agnieszka Walczak - wychowawca kl. V
język polski, biblioteka
Joanna Jaraczewska - wychowawca kl. VI religia, wdż, plastyka, przyroda, muzyka, doradztwo zawodowe
Jędrzej Zając - wychowawca kl. VIII wychowanie fizyczne, świetlica
Marzena Głuszak-Makała język niemiecki
Tomasz Furmańczak wiedza o społeczeństwie, historia, geografia
Magdalena Jabłońska matematyka, informatyka
Marzena Poprawska biologia, chemia, edb 
Agnieszka Dembska pedagog szkolny, logopeda
Nalalia Martula
psycholog