Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje
Ogólnoszkolne zebranie rodziców z dyrektorem
  • 14 września 2022 o godz. 15.45
Zebrania z rodzicami
  • 14 września 2022
  • 24 stycznia 2023
  • 14 czerwca 2023
Konsultacje dla rodziców odbywać się będą w ramach cotygodniowej dostępności nauczyciela dla uczniów lub rodziców, o których mowa w art. 42 ust. 2f. Karty Nauczyciela. Harmonogram dostępności nauczycieli będzie w zakładce na głównej stronie szkoły. Czytaj
Spotkania dyrektora z Radą Rodziców
  • 16 września 2022 o godz. 18.00 i w miarę potrzeb