Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 • Justyna Andrzejewska - przewodnicząca
 • Paulina Nadtochiy  - z-ca przewodniczącej
 • Marta Wieczorek - skarbnik
 • Natalia Tajchert - sekretarz
 • Katarzyna Resler - członek
 • Ewa Hatka - członek

Komisja rewizyjna

 • Paulina Rąk - przewodnicząca komisji rewizyjnej
 • Milena Ratajczak - członek
 • Emilia Drewnowska - członek

Wysokość składki na rok szkolny  2023/2024 wynosi:

 • w oddziałach przedszkolnych 50 zł,
 • w szkole podstawowej 50 zł.

Wpłat można dokonywać poprzez przekazanie gotówki skarbnikowi klasy.

Herbata - od września do stycznia - 10 zł