Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

 • Justyna Andrzejewska - przewodnicząca
 • Bernadeta Pukacka  - z-ca przewodniczącej
 • Marta Wieczorek - skarbnik
 • Natalia Tajchert - sekretarz
 • Halina Rozynek - członek
 • Magdalena Jabłońska - członek

Komisja rewizyjna

 • Marlna Michałowska - przewodnicząca komisji rewizyjnej
 • Hanna Janicka - członek
 • Emilia Drewnowska - członek

Wysokość składki na rok szkolny  2022/2023 wynosi:

 • w oddziałach przedszkolnych 40 zł,
 • w szkole podstawowej 40 zł.

Wpłat można dokonywać poprzez przekazanie gotówki skarbnikowi klasy.

Herbata - od września do stycznia - 7 zł