^Powrót do góry

logo

Dariusz Walczak – Dyrektor Szkoły - fizyka, technika

Elżbieta Przewoźna – edukacja wczesnoszkolna, edb, zaj.rewalidacyjne, świetlica

Jowita Świętkowiak - edukacja przedszkolna - grupa starsza

Kinga Ciążkowska – edukacja przedszkolna - grupa młodsza

Małgorzata Samol – edukacja wczesnoszkolna, ed. informatyczna, zaj.rewalidacyjne

Magdalena Schmidt – edukacja wczesnoszkolna, zaj.korekcyjno-kompensacyjne, zaj.rewalidacyjne

Izabela Górna muzyka, zaj. muzyczno-rytmiczne

Zefiryna Suchanecka – geografia

MagdalenaJabłońska - matematyka, informatyka

Magdalena Krakowiak – język angielski, zaj.korekcyjno-kompensacyjne

Joanna Jaraczewska – religia, wdż, plastyka, doradztwo zawodowe, chór

Marzena Poprawska - biologia

Tomasz Furmańczak – wiedza o społeczeństwie, historia

Marzena Głuszak-Makała – język niemiecki

Teresa Wilczak chemia

Jędrzej Zając – wychowanie fizyczne, technika, SKS

Karolina Wojtera - wychowanie fizyczne, nauczanie zindywidualizowane, zaj.rewalidacyjne, świetlica

Agnieszka Walczak – język polski, biblioteka

Agnieszka Dembska – pedagog szkolny, logopeda

 

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl