^Powrót do góry

logo

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
17 maja 2021r.

 

 

    7.15 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - uczniowie kl. IV i VII

    7.30 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina -  wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych

    7.40 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych 

    8.00 - wyjazd z Grotnik do Dłużyny - uczniowie kl. I-III oraz dzieci z oddz. przedszkolnych 

 

 

Odjazdy autobusu

 

         13.50 – wyjazd z Dłużyny do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-IV

        14.15 – wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III i IV

         14.45 –  wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
od 10 maja 2021r.

 

 

     7.45 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III i kl.VIII (konsultacje w poniedziałki)

 

     8.00 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III i kl.VIII (konsultacje w poniedziałki)

 

     8.05 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III 

 

 

Odjazdy autobusu

 

(Charbielin dalej Skarżyń i Grotniki)

 

poniedziałek:

     godz. 10.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl.VIII (po konsultacjach)

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego i uczniowie kl. I-III

 

wtorek

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego i uczniowie kl. I-III

     godz. 14.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl. I-III biorący udział w zajęciach szachowych

 

środa

     godz. 12.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl. I-III

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

 

czwartek

      godz. 12.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl. I-III

      godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

 

piątek

    godz. 12.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego i uczniowie kl. I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
od 4 maja 2021r.

 

     7.45 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III i kl.VIII (konsultacje w poniedziałki)

     8.00 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III i kl.VIII (konsultacje w poniedziałki)

     8.05 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III 

 

 

Odjazdy autobusu

(Charbielin dalej Skarżyń i Grotniki)

poniedziałek:

     godz. 10.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl.VIII (po konsultacjach)

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego i uczniowie kl. I-III

wtorek

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego i uczniowie kl. I-III

środa

     godz. 12.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl. I-III

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

czwartek

      godz. 12.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl. I-III

      godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

 

piątek

    godz. 12.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego i uczniowie kl. I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
od 19 kwietnia 2021r.

 

     7.45 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl.VIII (konsultacje w poniedziałki)

     8.00 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl.VIII (konsultacje w poniedziałki)

     8.05 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych 

 

 

Odjazdy autobusu

(Charbielin dalej Skarżyń i Grotniki)

 

poniedziałek:

     godz. 10.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl.VIII (po konsultacjach)

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

 

wtorek

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

 

środa

       godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

 

czwartek

      godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

 

piątek

    godz. 12.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
od 22 lutego 2021r.

 

     7.45 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - dzieci z oddz. przedszkolnych, uczniowie klas I-III oraz uczniowie kl.VIII (konsultacje)

     8.00 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - dzieci z oddz. przedszkolnych, uczniowie klas I-III oraz uczniowie kl.VIII (konsultacje)

     8.05 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III

 

 

 

Odjazdy autobusu

(Charbielin dalej Skarżyń i Grotniki)

poniedziałek:

     godz. 10.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl.VIII (po konsultacjach)

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - uczniowie i dzieci z oddz. przedszkolnego

wtorek

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - uczniowie i dzieci z oddz. przedszkolnego

środa

     godz. 10.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl.VIII (po konsultacjach)

     godz. 12.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl. I-III

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

czwartek

     godz. 12.50 odjazd autobusu    - uczniowie kl. I-III

     godz. 13.50 odjazd autobusu    - dzieci z oddz. przedszkolnego

piątek

    godz. 12.50 odjazd autobusu    - uczniowie i dzieci z oddz. przedszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
od 18 stycznia 2021r.

 

7.45 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - dzieci z oddz. przedszkolnych i uczniowie klas I-III.

8.00 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.

8.05 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.

 

Odjazdy autobusu

(Charbielin dalej Skarżyń i Grotnik)

poniedziałek:

godz. 13.50 odjazd autobusu - uczniowie kl. I-III i dzieci z oddz. przedszkolnych.

 

wtorek:

godz. 13.50 odjazd autobusu - uczniowie kl. I-III i dzieci z oddz. przedszkolnych.

 

środa:

godz. 12.50 odjazd autobusu - uczniowie kl. II-III.

godz. 13.50 odjazd autobusu - uczniowie kl.I i dzieci z oddz. przedszkolnych.

 

czwartek:

godz. 12.50 odjazd autobusu - uczniowie kl. I-III.

godz. 13.50 odjazd autobusu - dzieci z oddz. przedszkolnych.

 

piątek:

godz. 12.50 odjazd autobusu - uczniowie kl. I-III i dzieci z oddz. przedszkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego

I kurs:

-   7.15 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - uczniowie klas VI – VIII

-   7.30 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych

-   7.40 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych

II kurs:

 -   8.00 - wyjazd z Grotnik do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych i  uczniowie klas I - IV

 

 

Odjazdy autobusu

     od poniedziałku do czwartku:

-  13.50 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI

-  14.15 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI

-  14.45 -  wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - IV

       

     w piątek: 

-  12.50 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas I - IV

-  13.15 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z  oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - IV

-  14.45 - wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z  oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. VI - VIII

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 17 maja 2021r.

 

I Kurs

Ø  7.15 – wyjazd z Grotnik do Skarżynia – uczniowie kl. IV i VII

Ø  7.30 – wyjazd ze Skarżynia do Charbielina – wszyscy uczniowie oraz
           dzieci z oddz. przedszkolnych

Ø  7.40 – wyjazd z Charbielina do Dłużyny – wszyscy uczniowie oraz dzieci
            z oddz. przedszkolnych

 

II Kurs

Ø  8.00 – wyjazd z Grotnik do Dłużyny – dzieci z oddz. przedszkolnych oraz
           uczniowie kl. I-III

 

 

Odjazdy autobusu

 

Ø  13.50 – wyjazd z Dłużyny do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz
             uczniowie kl. I-IV

Ø  14.15 – wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci
              z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III i IV

Ø  14.45 –  wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe
              dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. VII

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl