^Powrót do góry

logo

konkurs relig34 marca 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie już po raz kolejny odbył się etap rejonowy XXIII Konkursu Wiedzy Religijnej - Poznań 2017: „Idźcie i głoście”, którego głównym organizatorem jest Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Wzięło w nimudział 50 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego przypisanych do IV rejonu z 12-tu dekanatów. Wśród nich naszą szkołę reprezentował uczeń klasy drugiej: Mateusz Szulc, który musiał zapoznać się szczegółowoz wybranymi rozdziałami Ewangelii wg św. Marka, katechezami papieża Benedykta XVI oraz fragmentami KKK. Choć nie udało się zdobyć maksymalnej liczby punktów,to nasz gimnazjalista wykazał się bardzo dobrą znajomością tekstów i godnie reprezentował naszą szkołę. Dziękujemy za zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie się dokonkursu.

J.Jaraczewska

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl